ضعف زیرساخت در واگذاری خطوط تلفن ثابت بام

در حال حاضر با افزایش روز افزون فناوری ها و افزایش تقاضا، مخابرات بام با کمبود امکانات زیرساختی مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی بام آنلاین؛ در گذشته خطوط تلفن به عنوان یک کالای لوکس محسوب می شد و بسیاری از مردم به علت عدم تمکن مالی قادر به خرید آن نبودند. خوشبختانه با افزایش سطح رفاه عمومی و دانش و آگاهی مردم و گسترش فناوری هایی که منجر به استفاده از اینترنت شده است، زیرساخت های موجود پاسخگوی جمعیت حاضر و بخصوص در مواقعی از سال که جمعیت آن افزایش می یابد نیست.

بنا به گزارش خبرنگار بام آنلاین، بام فعلاً در واگذاری خطوط تلفن با مشکل زیر ساخت مواجه است و فقط برای برخی از اهالی که به دلایل مختلف (همچون نقل و انتقال، خطوط تلفن آنان جمع آوری می‌شود) برای سایرین امکان ارائه خدمات امکان پذیر نیست. این در حالی است که این روزها با روی کار آمدن انواع اپراتورها و خطوط تلفن همراه، استفاده از تلفن ثابت کاهش یافته و به نظر می رسد خدمات رسانی به مردم به دلیل کاهش فشار مصرف و دیگر عوامل باید آسان تر و بهتر از گذشته صورت گیرد، مشکلی که به نظر می رسد در بسیاری از مناطق کشور رفع شده و مردم این شهرها به راحتی و با پرداخت مبالغ اندکی می توانند از خدمات تلفن ثابت بهره مند شوند.

به نظر می رسد به رغم روی کار آمدن تلفن های همراه و استفاده مردم و کاهش فشار بر روی تلفن ثابت، مسئولین مخابرات بام و به تبع آن شهرستان هنوز نتوانسته اند از فرصت به وجود آمده برای افزایش خدمات تلفن ثابت استفاده کرده و بر خطوط بام بیفزایند.

گرچه وجود خطوط مختلف تلفن های همراه باعث اقبال کمتر به خطوط ثابت شده است، اما در هیچ نقطه ای از دنیا نه تنها تلفن های ثابت ارزش و اعتبار خود را از دست نداده اند، بلکه به دلیل استفاده روز افزون مردم از اینترنت و دیگر خدمات ارتباطات نوین، کارایی چنین خطوطی افزایش یافته و بنابراین شایسته است مدیران مخابرات شهرستان اسفراین و مسئول مخابرات بام تلاش های بیشتری در این راستا داشته باشند.

ارسال نظر

 

 

Back to Top