گزارش تصویری/مراسم سوگواری رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن(ع)

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن علیهم السلام با حضور دوستداران اهلبیت علیهم السلام امشب در حسینیه ابوالفضلی بامیهای مقیم مشهد برگزار شد.

 

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

http://baamonline.ir/images/1395/09/17.jpg

ارسال نظر

 

 

Back to Top